Orosanmälan till Socialtjänsten

LÄS MER

Misstanke om barn som far illa

Här finns information om vad du som enskild medborgare kan göra om du misstänker att ett barn far illa.

Anmäl till socialförvaltningen

Om du misstänker att ett barn eller ungdom far illa bör du anmäla detta till socialförvaltningen. Du kan först ringa och rådfråga oss om du vill.

Om du vill vara anonym får du inte uppge ditt namn eller telefonnummer. Kom ihåg att om du anmäler via e-post kan du inte vara anonym.

Skyldighet att anmäla för vissa yrkesgrupper

Alla yrkesgrupper som arbetar med  barn och unga (0-18 år) samt all personal inom hälso-  och sjukvård har skyldighet att anmäla till socialtjänsten om man misstänker eller vet att ett barn eller ungdom far illa. Skyldigheten omfattar till exempel all personal i förskola, skola, barnavårdscentral, psykiatrisk verksamhet och polis.

Socialtjänsten agerar

När en anmälan kommer in till oss är vi skyldiga att undersöka förhållandena för just det barnets skydd. Socialtjänstens stöd till barn, ungdomar och familjer bygger på frivillighet och utformas med respekt för vad familjen själv vill. Det är endast i de allvarligaste fallen som socialtjänsten behöver besluta mot föräldrarnas, barnets eller ungdomens vilja.

Orosanmälan

Vill du göra en oroanmälan kan du använda blanketten för orosanmälan.

Du kan också ringa via kommunen växel, 0474-470 00, och be att få prata med mottagningsenheten.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten