Felanmälan - gatubelysning

LÄS MER

Felanmälan av gatubelysning

Släckt eller trasig gatubelysning felanmäler du till tekniska avdelningen via den här e-tjänsten. Alla belysningsstolpar har en nummerskylt cirka en och en halv meter från marken. Ange gärna belysningsstolpens nummer när du kontaktar oss och/eller markera ut på kartan var den trasiga belysningen finns.

Tänk på

Släckt gatubelysning repareras av en extern entreprenör. Tiden mellan felanmälan och reparation varierar, bland annat beroende på typ av fel och årstid. Större fel där hela gator är nersläckta åtgärdas av Eon och deras entreprenör.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa