Upphämtning av grovavfall - bokning

LÄS MER

Beställ upphämtning av grovavfall

Tänk på att boka senast klockan 15:00, två arbetsdagar innan turdatum.

Bra att veta

Renhållningsentreprenör Ohlssons AB hämtar vid tomtgräns. Hämtning av grovavfall ingår i sopabonnemanget. Senast klockan 15:00 två arbetsdagar innan turdatum beställs hämtning hos Uppvidinge kommun på telefon 0474-470 75 eller via vår e-tjänst.

Sortera grovavfall

I kollin eller vattentåliga säckar om maximalt 15 kilo. Dela upp så att endast en avfallskategori placeras i varje kolli eller säck – metall, trä, brännbart, textil, deponi eller elavfall. Märk varje kolli eller säck tydligt. Möbler och vitvaror hämtas odelade. Begränsad mängd per tillfälle från minst 0,5 till max 2 kubikmeter. Grovavfall som inte uppfyller kraven hämtas inte.

Ställ sorterat grovavfall

I god ordning vid tomtgränsen dagen innan hämtningsdagen. Vid hög belastning utförs hämtning senast nästföljande dag. Säsongs- och fritidsabonnemang får grovavfallet hämtat under den period som abonnemanget omfattar.

I denna tjänst ingår inte

Hämtning av oljor, kemikalier eller bygg- och rivningsavfall, förpackningar. Detta avfall lämnas på Linneberga återvinningscentral. Förpackningar till återvinningsstationen.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa