Alkoholservering - ansökan och tillstånd

LÄS MER

Uppvidinge Kommun har tillsammans med Lessebo, Tingsryd, Alvesta och Växjö en gemensam organisation för handläggning av ärenden avseende alkoholservering och tillsyn enligt alkohollagen. Tillståndsenheten är placerad i Växjö. Tillståndsenheten handlägger även anmälan av detaljhandel och servering av folköl.

Läs mer om serveringstillstånd här.

Blanketterna finns vid knappen "Hämta blanketter"

 • Blankett A - Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd
 • Blankett C - Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd
 • Blankett D - Verksamhetsbeskrivning för stadigvarande serveringstillstånd
 • Blankett E - Finansieringsplan för stadigvarande serveringstillstånd
 • Blankett F - Anmälan om serveringsansvarig personal
 • Blankett G - Anmälan om kryddning av snaps
 • Blankett H - Ansökan gemensam serveringsyta
 • Blankett I - Anmälan om servering i cateringlokal
 • Blankett J - Anmälan om servering/detaljhandel med folköl
 • Blankett K - Anmälan om förändring i restaurangverksamhet med serveringstillstånd
 • Blankett L - Anmälan om provsmakning på serveringsställe
 • Blankett M - Anmälan om provsmakning på tillverkningsställe

-------------------------

Alkoholhandläggare

För att vara säker på att en alkoholhandläggare är tillgänglig vill vi att du först kontaktar oss. Ni kommer enklast i kontakt med oss genom att ringa Växjö Kommuns växel, 0470-410 00, eller mejla oss på vår gemensamma adress alkinbox@vaxjo.se.

Handläggning

Vid varje ansökan prövas sökandens personliga och ekonomiska lämplighet, lokalernas beskaffenhet och om det föreligger risk för olägenheter ifråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa. Sökanden måste visa för tillståndsmyndigheten att man är lämplig att inneha serveringstillstånd. Den sökande är alltså skyldig att inkomma med handlingar som begärs av tillståndsmyndigheten. När samtliga begärda handlingar är inkomna till tillståndsmyndigheten påbörjas handläggningen av ärendet. Sökande ska även avlägga ett kunskapsprov som visar att man har erforderliga kunskaper om alkohollagen.

Ansökan

Du som vill söka ett serveringstillstånd inom Uppvidinge kommun ska skicka din ansökan till Uppvidinge kommun med postadress Uppvidinge kommun, Box 43, 364 03 Lenhovda. Även du som vill anmäla försäljning eller servering av folköl inom kommunen ska skicka din anmälan till Uppvidinge kommun. 

Det går också bra att skicka in ansökan via e-post till alkinbox@vaxjo.se

Avgifter

Enligt alkohollagen har kommunen rätt att ta ut avgifter för att behandla en ansökan om serveringstillstånd. Den sökande ska sätta in summan för avgiften på Uppvidinge kommuns plusgirokonto 6401097-8. Ansökningsavgiften betalas inte tillbaka om ansökan avslås eller återkallas. 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten