Specialkost inom grundskola - anmälan

LÄS MER

Här kan du som vårdnadshavare till ett barn i kommunal skola anmäla behov av specialkost vid allergi och överkänslighet eller om du behöver specialkost av andra skäl. 

Viktig information till vårdnadshavare/elev angående specialkost vid födoämnesöverkänslighet/allergi, eller övrig information om kosten:

Specialkost ska erbjudas vid medicinska skäl. En medicinsk bedömning ska ligga till grund för specialkost som handlar om överkänslighet/allergi eller behov av anpassad kost på grund av diagnos. Ett önskemål om specialkost måste styrkas med ett intyg från behandlande läkare, dietist, psykolog eller annan legitimerad vårdpersonal.

Elever som av religiösa eller etiska skäl ej äter nötkött, fläskkött eller kycklingkött kan äta minst ett av alternativen som serveras och behöver därför EJ ansöka om specialkost.
Vi har ej möjlighet att erbjuda halal, koscher eller vegankost. Inte heller kost som utgår från dieter, närproducerad mat eller ekologiskt odlad mat.

Vi serverar aldrig: jordnötter, nötter, mandel eller sesam i våra skolverksamheter. 

För att säkerställa att skolan alltid har aktuella uppgifter om barnens behov av specialkost måste en ny ansökan göras vid starten av varje läsår.  Om barnet byter skola i kommunen eller om behovet av specialkost förändras under läsåret så ska en ny ansökan göras.

Avbeställning
Vid frånvaro kontakta köket för att avbeställa specialkosten. Är inte eleven längre i behov av specialkost meddela köket direkt. Om specialkosten inte skulle avhämtas/förblir orörd under två veckor kommer specialkosten avslutas av köket. Ny ansökan måste i så fall göras.

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system till exempel skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa