Egen kompostering av matavfall - anmälan

LÄS MER

Här kan du hämta en blankett för att anmäla att du själv kommer hantera egen kompostering av matavfall. För kompostering av trädgårdsavfall krävs ingen anmälan.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten