Enkel kontrollplan

LÄS MER

Enklare kontrollplan

Denna kontrollplan kan användas för enklare åtgärder som inte kräver någon kontrollansvarig. Till exempel mindre tillbyggnader, garage/carport och andra mindre komplementbyggnader såsom förråd, takkupa, uterum, altaner och balkonger.

Kontrollplanen fastställs i startbeskedet. Under pågående projekt skriver respektive kontrollant under de aktuella kontrollpunkterna (de som är förbockade) med signatur och datum.

När arbetet är färdigställt skriver du som byggherre under ifylld kontrollplan och skickar den tillsammans med ett utlåtande samt eventuella relationsritningar.