Skolskjuts - ansökan

LÄS MER

Kommunen är enligt Skollagen (2010:800) skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts för elever i förskoleklass, grundsärskola och grundskola.

Senast 31 mars ska ansökan om skolskjuts vara inskickad till Barn- och utbildningsförvaltningen.

Innan ansökan om skolskjuts för ditt barn ska du läsa:

Information om skolskjuts
 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten