SFI, Svenska för invandrare - anmälan

LÄS MER

För att ha rätt att delta i SFI-undervisning behöver man ett svenskt personnummer (alla 10 siffrorna).

Till ansökan ska ett aktuellt personbevis bifogas.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten