Förskola och fritidshem - schemaläggning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Logga in med de inloggningsuppgifter du fått i samband med ansökan om plats på förskola eller fritidshem. Tänk på att göra eventuella schemaändringar i god tid innan de nya tiderna ska börja gälla.

Frågor om e-tjänsten

Barn- och utbildningsnämnden
bun@uppvidinge.se
0474-470 00

Personuppgiftsansvarig

Barn- och utbildningsnämnden
bun@uppvidinge.se