Inackorderingsbidrag - ansökan

LÄS MER

Tillägget är ett bidrag till kostnader och hemresor. Hur stort bidraget blir beror på avståndet mellan hemmet och skolan. Du som är elev i gymnasieskolan kan få inackorderingsbidrag till och med första halvåret det år du fyller 20 år. Motsvarande gäller om du är elev i gymnasial vuxenutbildning om kommunen skall betala enligt Skollagen 20 kap 21 §.

Inackorderingsbidrag beviljas under förutsättning att:
• Resebidrag ej sökts. Du förutsätts bo inackorderad så att du inte behöver resa till skolan.
• Du studerar på heltid.
• Du på grund av lång eller besvärlig resväg behöver inackordera dig

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten