Inackorderingsbidrag - ansökan

LÄS MER

Tillägget är ett bidrag till kostnader och hemresor. Hur stort bidraget blir beror på avståndet mellan hemmet och skolan. Du som är elev i gymnasieskolan kan få inackorderingsbidrag till och med första halvåret det år du fyller 20 år. Motsvarande gäller om du är elev i gymnasial vuxenutbildning om kommunen ska stå för del av kostnaden (Skollagen 20 kap 21 §).

Inackorderingsbidrag beviljas under förutsättning att:
• Du förutsätts bo inackorderad så att du inte behöver resa till skolan 
• Du studerar på heltid
• Du på grund av lång eller besvärlig resväg behöver inackordera dig

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten