Inackorderingsbidrag - ansökan

LÄS MER

Inackorderingsbidraget är ett bidrag för studier på annan ort och för de extra kostnader det kan medföra. Hur stort bidraget blir beror på avståndet mellan hemmet och skolan. Du som är elev i gymnasieskolan kan få inackorderingsbidrag till och med första halvåret det år du fyller 20 år. Motsvarande gäller om du är elev i gymnasial vuxenutbildning om kommunen ska stå för del av kostnaden (Skollagen 20 kap 21 §).

Inackorderingsbidrag beviljas under förutsättning att:
• Du förutsätts bo inackorderad så att du inte behöver resa till skolan 
• Du studerar på heltid
• Du på grund av lång eller besvärlig resväg behöver inackordera dig

Mer information finns på Ansökan om inackorderingsbidrag.