Företagskort Linneberga återvinningscentral - Beställning

LÄS MER

Information om företagskortet

Företagskortet kan köpas av företag med upp till 10 anställda som vill använda återvinningscentralen på Linneberga för att slänga verksamhetsavfall. Kortet gäller för ett företag eller en enhet inom en kommunal förvaltning eller ett kommunalt bolag.

Företag med fler än 10 anställda

Större företag löser själva sin avfallshantering genom kontakt med entreprenör inom avfallsbehandling.

Kostnader

Företagskortet kostar 2 500 kr exkl moms och gäller för upp till 12 besök under ett år. Det går även att lösa avgift för ett enstaka besök. Maximalt 2 kubikmeter verksamhetsavfall kan lämnas vid samma tillfälle.

Vid köp av företagskortet får du som företagare tillgång till hela återvinningscentralen och kan lämna metallskrot, brännbart avfall, farligt avfall, elektronik, träavfall, asbest, förpackningar och icke brännbart restavfall (gips, isolering, porslin, keramik etc). Avfallet ska vara sorterat när det lämnas.

Spillolja och andra kemikalier tas emot i dunkar upp till 20 liter och total volym enligt följande

  • spillolja - max 40 liter/tillfälle
  • färgavfall - max 20 liter/tillfälle
  • övriga kemikalier - max 20 liter/tillfälle

Företag som har löst kort behöver inte väga in avfallet utan kör direkt in till återvinningscentralen. Större mängder avfall än 2 kubikmeter vägs in och tas emot enligt taxan för Linneberga återvinningscentral. Även elektronikavfall utan producentansvar, till exempel kyldiskar, luftvärmepumpar och varmvattenberedare, tas emot enligt avgift i taxan.

Utan kort kan företag endast lämna elektronikavfall med producentansvar kostnadsfritt på återvinningscentralen.

Frågor om e-tjänsten

Tekniska avdelningen
tekniska.avdelningen@uppvidinge.se
0474-470 00

Personuppgiftsansvarig

Tekniska avdelningen
tekniska.avdelningen@uppvidinge.se