Färdtjänst/riksfärdtjänst - ansökan

LÄS MER

Ansök om färdtjänst/riksfärdtjänst

Du ansöker om färdtjänst och riksfärdtjänst genom att fylla i och skicka in en ansökningsblankett. Första gången du ansöker behöver du även bifoga ett intyg. Intyget kan vara utfärdat av läkare, sjuksköterska, sjukgymnast/fysioterapeut, arbetsterapeut eller kurator. Intyget ska utförligt beskriva hur din funktionsnedsättning påverkar dig i resesammanhang.

Vid ansökan om riksfärdtjänst ska din ansökan vara inkommen senast fyra veckor före planerad avresa.

För riksfärdtjänstresor vid julhelgen och nyårshelgen ska din ansökan vara inkommen senast den 2 november, eller närmaste vardag efter, eftersom resan måste bokas senast 1 december.

Ansökningarna finns hos Länstrafiken Kronoberg.

Personuppgiftsansvarig

Länstrafiken Kronoberg
kundcenter@lanstrafikenkron.se