Bedriva särskilt boende - ansökan

LÄS MER

Ansökan om godkännande för bedrivande av särskilt boende för personer över 65 år enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV).

Frågor om e-tjänsten

Välfärds- och omsorgsförvaltningen
von@uppvidinge.se
0474-470 00

Personuppgiftsansvarig

Välfärds- och omsorgsnämnden
von@uppvidinge.se