Leverantör av hemtjänst - ansökan

LÄS MER

Ansök om godkännande som leverantör av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV).

Frågor om e-tjänsten

Välfärds- och omsorgsförvaltningen
vn@uppvidinge.se
0474-470 00 (växel)

Personuppgiftsansvarig

Välfärds- och omsorgsnämnden
vn@uppvidinge.se