Leverantör av hemtjänst - ansökan

LÄS MER

Ansök om godkännande som leverantör av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV).

Frågor om e-tjänsten

Socialförvaltningen
socialkontoret@uppvidinge.se
0474-470 00

Personuppgiftsansvarig

Socialförvaltningen
socialkontoret@uppvidinge.se