Total befrielse från sophämtning - ansökan

LÄS MER

Ansökan om total befrielse från sophämtning kan göras till Miljö- och byggnadsnämnden. För handläggning av ansökan debiteras en avgift enligt taxa antagen av kommunfullmäktige.