Eldstad/Rökkanal - anmälan

LÄS MER

Vid installation eller väsentlig ändring av eldstad och rökkanal behöver du göra en anmälan

Skicka in anmälan om nyinstallation av kamin, eldstad eller rökkanal.

Läs mer om vad som gäller för kaminer och eldstäder här.