Ekonomiskt bistånd - ansökan

LÄS MER

Nybesök eller återansökan

Återansökan kan göras via vår e-tjänst om du har e-legitimation. Du kan även välja att fylla i blanketten "Återansökan".

Vid nybesök ber vi dig fylla i blanketten "Nybesök" och ta med denna till ditt besök.

Ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd

Alla i Uppvidinge kommun har rätt till en ekonomisk grundtrygghet. Det innebär att den som bor i Uppvidinge och inte kan försörja sig och sin eventuella familj har rätt att ansöka om ekonomiskt
bistånd.

Försörjningsstödet är ett komplement till den egna inkomsten och andra ekonomiska förmåner. I första hand har du ett eget ansvar att försörja dig själv genom egna inkomster och samhällets övriga bidragssystem, till exempel a-kassa, sjukersättning, bostadsbidrag, barnbidrag, underhållsstöd, föräldrapenning.

Tillgångar såsom bankmedel, aktier med mera eller andra kapitalvaror som lätt går att sälja måste först användas innan du har rätt till försörjningsstöd. Egen fastighet och bil är tillgångar som också kan påverka rätten till försörjningsstöd.

Regeringen beslutar varje år om så kallad riksnorm för försörjningsstöd som gäller i hela landet.

 

Läs mer om Ekonomiskt bistånd här

 

Information till dig som ska på ditt första besök och ansöker med blankett

Vid första besöket ska du ha med dig

 • Legitimation
 • Ansökningsblankett (finns under "Hämta blanketter")
 • Inkomstuppgifter för samtliga familjemedlemmar tre månader tillbaka i tiden. (exempelvis lönebesked, sjukpenning, aktivitetsstöd, a-kassa, studiemedel.)
 • Kontosammanställning över samtliga bankkonton som du/ni har på olika banker. (Det gäller även barnens bankkonton.)
 • Kontoutdrag över insättningar och uttag de senaste tre månaderna på dina/era bankkonton.
 • Självdeklaration och taxeringsmeddelande, medtag de senaste uppgifterna.
 • Hyreskontrakt och hyresavi, giltigt hyreskontrakt och nuvarande hyresavi.
 • En redovisning av alla tillgångar såsom aktier, obligationer, bil, båt, husvagn, häst med mera.
 • Fastighetsbilaga, om du har en fastighet så ska du fylla i en fastighetsbilaga. Medtag lånehandlingar som styrker fastighetsbilagan.
 • Kvitton som är aktuella för de utgifter som du ansöker om, exempelvis hyra, barnomsorg, läkarbesök.
 • Handlingsplan från Arbetsförmedlingen om du är arbetslös.
 • Läkarintyg om du är sjukskriven.
 • Kostnadsförslag vid eventuell ansökan om tandvård eller inköp av glasögon från tandläkare eller optiker.

Om du uppfyller kraven för försörjningsstöd så beviljas du pengar, annars får du ett skriftligt avslagsbeslut som du har rätt att överklaga.