Modersmålsundervisning

LÄS MER

Ansökan till modersmålsundervisning för läsåret 2021/2022

Skolan informerar eleverna om möjlighet att läsa modersmål.
Om en elev har skyddad identitet, ska ansökan inte göras via e-tjänsten utan på blankett. Kontakta skolan. 

Obs! Denna e-tjänst används endast för elever som går i kommunala skolor. Elever på Älghults friskola söker modersmålsundervisning genom sin skola.

------------------------

Rätt till modersmålsundervisning och ansökan

En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i det språket, om det är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och eleven har grundläggande kunskaper i språket. Bedöms eleven ha alltför bristfälliga kunskaper i sitt språk kan rektor besluta att eleven ska avbryta undervisningen. Rätt till modersmålsundervisning är reglerad i skollagen.

Skolan ska vid terminsstart informera elever om möjlighet att läsa modersmål. Ansökningsblankett kan fås av skolan där eleven går. Komplett ifylld blankett lämnas till skolans rektor. Modersmålsundervisning kan komma att erbjudas på annan skola och på annan ort än den eleven vanligtvis befinner sig på.

Ansökan och antagning till modersmålsundervisning sker löpande under läsåret. Skolan tar emot ansökningar för samtliga språk, men för att undervisning ska påbörjas måste en språkgrupp bestå av minst fem elever och att lämplig lärare finns tillgänglig. Undantag gäller för elever som talar något av de nationella minoritetsspråken (samiska, meänkieli, romani chib, jiddisch och finska) och för adopterade barn och ungdomar som har annat modersmål än svenska. Kommunen erbjuder då modersmålsundervisning även om det är färre än fem elever i en språkgrupp. Dock måste det finnas lämplig lärare att tillgå.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Fråga om inloggning

Vi rekommenderar inloggning via BankID, men du kan även ansöka utan att logga in.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa