Slutbesked - begäran

LÄS MER

Är du färdig med byggnadsåtgärden?

Ett byggnadsverk får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet förrän byggnads­nämnden utfärdat ett slutbesked. När slutbesked blivit utfärdat avslutas ärendet.

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner att byggnaden får användas

Om en brist behöver avhjälpas eller en kontroll behöver göras i ett senare skede kan ett så kallat interimistiskt slutbesked ges. Det betyder att när bristen är avhjälpt eller kontrollen är gjord prövas frågan om slutbesked igen.

Om de delar av byggnadsverket som omfattas av startbeskedet tas i bruk innan det finns ett slutbesked kommer kommunen besluta om byggsanktionsavgift.