Ändra uppgifter i kommunens föreningsregister

LÄS MER

Här kan du anmäla dina ändringar i föreningsregistret på Uppvidinge.se

I föreningsregistret publiceras föreningens namn, adress, e-postadress och telefonnummer. För att allmänheten ska kunna nå föreningen så publiceras även namn, e-postadress och telefonnummer till den kontaktperson som finns i föreningen. 

Uppgifterna hämtas från de uppgifter som finns registrerade sedan tidigare i kommunens register och ändras när nya uppgifter skickas in via den här e-tjänsten.

En förening kan välja att ej vara synlig i det publika föreningsregistret genom att klicka NEJ på frågan. Även en kontaktperson kan välja att ej visa sina uppgifter i registret genom att klicka NEJ på frågan om kontaktpersonen vill visa sina uppgifter i föreningsregistret. Observera att detta får till följd att föreningen ej syns publikt då systemet kräver en kontaktperson för att föreningen ska vara synlig på webben. 

Personuppgifterna bevaras så länge ingen ändring av kontaktuppgifter skickas in via denna e-tjänst alternativt kontaktpersonen meddelar att denna ej längre vill vara synlig i föreningsregistret. Det är föreningens och kontaktpersonens eget ansvar att meddela inaktuella uppgifter till kommunen.

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi fylla i vissa frågor med uppgifter som vi hämtar från andra system som till exempel skatteverket.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa