Enkel kontrollplan - vid rivning

LÄS MER

Enkel kontrollplan för rivningsarbeten

Denna kontrollplan kan användas för enklare åtgärder som inte kräver någon kontrollansvarig. Till exempel mindre byggnader eller del av byggnad.

Kontrollplanen fastställs i startbeskedet. Under pågående projekt skriver respektive kontrollant under de aktuella kontrollpunkterna med signatur och datum.

När arbetet är färdigställt skriver du som byggherre samt eventuell entreprenör under ifylld kontrollplan och skickar den tillsammans med eventuell materialinventering/beskrivning samt mottagningskvitton och intyg.