Uppvidinge lärcenter - Vuxenutbildningar

LÄS MER

Ansök till Uppvidinge lärcenter

Här kan du ansöka olika av vuxenutbildningar och kurser på Uppvidinge lärcenter. Du kan också anmäla dig till prövning på Komvux. Om du har frågor kontaktar du kontakta studie- och yrkesvägledaren på syv@uppvidinge.se

Blanketterna finns för nedladdning under knappen "Hämta blanketter".

 

Information om blanketterna
 

Ansökan om  prövning - kommunal vuxenutbildning (KOMVUX)

För dig som behöver eller vill höja ditt betyg i ett eller flera ämnen.
 

Ansökan om distansstudier vid Uppvidinge lärcenter

Om du inte kan studera på plats på Uppvidinge lärcenter kan vi erbjuda dig att studera på distans via datorprogrammet Google Classroom.
 

Ansökan till enskilda kurser på kommunal vuxenutbildning (KOMVUX)

För dig som behöver eller vill läsa enskilda kurser på gymnasial nivå.
 

Ansökan till grundläggande vuxenutbildning (GRUV)

För dig som behöver läsa in ett eller flera grundskoleämnen. Kan även kombineras med kurser på gymnasienivå.
 

Ansökan till SFI (Svenska för invandrare)

För dig som behöver förbättra din svenska.
 

Ansökan till anpassad utbildning för vuxna (LÄRVUX)

För dig som har en funktionsvariation och behöver lite extra stöd. Kurser finns på grundläggande och gymnasial nivå. 
 

Ansökan till nationellt yrkespaket

För dig som vet vilken utbildning du vill läsa kan vi erbjuda flera olika yrkespaket: Bygg- och anläggningsutbildning, Barn- och fritidsutbildning, Industriteknisk utbildning, Vård- och omsorgsutbildning, Vårdbiträde eller Fastighetsskötarutbildning.

Frågor om e-tjänsten

Barn- och utbildningsförvaltningen
bun@uppvidinge.se
0474-470 00 (växel)

Personuppgiftsansvarig

Barn- och utbildningsnämnden
bun@uppvidinge.se