Olovligt byggande - anmälan

LÄS MER

Anmäla olovligt byggande

Om du ska göra en anmälan måste den göras skriftligen. Du kan välja att vara anonym men då kan vi inte kontakta eller informera dig om eventuella åtgärder. Om du vill kan du skicka med bilder eller andra handlingar till din anmälan. 

Så hanteras din anmälan

Det är byggnadsnämnden som tar ställning till hur din anmälan ska handläggas och om fastighetsägaren ska uppmanas att riva, återställa eller ansöka om bygglov. Lämnar fastighetsägaren in en ansökan om bygglov så genomförs en vanlig bygglovsprövning.

Läs mer om tillsyn, olovligt byggande