Ej bygglovspliktig åtgärd - registrering

LÄS MER

Blankett avseende registrering av ej bygglovspliktig åtgärd. Här kan du även göra en kartskiss där du skriver ut lägen och mått på åtgärd.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten