Ej bygglovspliktig åtgärd - registrering

LÄS MER

Blankett avseende registrering av ej bygglovspliktig åtgärd. Här kan du även göra en kartskiss där du skriver ut lägen och mått på åtgärd.