Djurhållning av sällskapsdjur - ansökan

LÄS MER

Djurhållande inom detaljplanelagt område

För att hålla vissa djur, inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser, måste du ha miljö- och byggnadsnämndens tillstånd. Orsaken till detta är att djuren kan utgöra olägenhet för dem som bor nära.

De djur som kräver tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden är:

  1. nötkreatur, häst, get, får eller svin
  2. pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
  3. orm