Enskild avloppsanläggning - ansökan/anmälan

LÄS MER

Ansökan och anmälan

Alla nya avloppsanläggningar ska prövas enligt miljöbalken innan de utförs. För nya anläggningar med wc krävs tillstånd av Miljö- och byggnadsnämnden. Om det endast är ett avlopp för bad- disk- och tvättvatten, ett så kallat BDT-avlopp, eller om det ska göras en väsentlig ändring av befintligt avlopp så ska en anmälan göras till samma nämnd.

Tillsammans med ansökningsblanketten ska du även bifoga resultatet från en siktanalys av jordprov samt en situationsplan över fastigheten där avloppsanläggningen är inritad.