Resekortet skola för gymnasieelever i Kronobergs län

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansökan efter 17 juli 

Du kan skicka ansökan efter att ansökningstiden gått ut. Men det kan ta längre tid innan du kan hämta ditt Resekort skola eller få ditt befintliga Resekort skola återaktiverat.


Ansökan ska göras av dig som går på kommunal gymnasieskola eller på vissa av friskolorna i Kronobergs län. Du ska vara folkbokförd i Uppvidinge kommun och inte ha inackorderingsbidrag. 

Du behöver ansöka om eller återaktivera ditt Resekortet skola via vår e-tjänst

Exempel på skolor där du behöver ansöka om nytt eller återaktivera ditt Resekortet skola

 • Teknikum
 • Katedralskolan
 • Kungsmadskolan
 • Alvesta gymnasieskola
 • Sunnerbogymnasiet
 • Wasaskolan
 • LBS Kreativa gymnasiet
 • Skanskagymnasiet
 • Praktiska gymnasiet Växjö
 • ProCivitas Privata Gymnasium (bara blivande 1:or)

Du behöver inte ansöka om Resekortet skola

Exempel på skolor som själva delar ut eller återaktiverar Resekortet skola till eleverna

 • Växjö fria gymnasium
 • Växjö folkhögskola
 • Ingelstadgymnasiet
 • S:t Sigfrids folkhögskola
 • Grimslövs folkhögskola
 • Academy of Music and Business
 • Realgymnasiet i Växjö 
 • Thorén business school Växjö

Med reservation för ändringar. 

Du som ska ansöka

För att få Resekortet skola eller återaktivera ditt befintliga resekort behöver du som är myndig elev eller vårdnadshavare till omyndig elev ansöka om det. Du gör det genom vår e-tjänst. Ansökan gäller i ett läsår. Du behöver därför ansöka inför varje läsår. Resekortet skola gäller för två resor varje vardag under läsåret.

Läs mer om Resekortet skola här

Om du inte kan använda e-tjänsten 

Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten, exempelvis vid skyddade personuppgifter, kan du ansöka på blankett. Blanketten skickas till Uppvidinge kommun via post eller mejl.

Frågor om e-tjänsten

Samordnare för elevresor
skolskjuts@uppvidinge.se
0474-470 00 (växel)

Personuppgiftsansvarig

Barn- och utbildningsnämnden
bun@uppvidinge.se

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation
 • Folkbokförd i Uppvidinge kommun
 • Eleven får inte ha inackorderingsbidrag

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa