Garantibelopp

LÄS MER

Bor du på särskilt boende eller i bostad med särskild service så kan du ha rätt till garantibelopp. Garantibelopp är inte lagstyrt utan det är upp till varje enskild kommun om de vill införa det.

Här kan du läsa mer