Fritidshemsplats under lov - anmälan

LÄS MER

Lovomsorg för elever som inte är inskrivna i barnomsorgen betalas per vecka eller sammanhängande 5-dagarsperiod förutom lördagar, söndagar eller helgdagar, oavsett placeringstid.

Läs mer om avgifter och regler