Klagomål på nedskräpning

LÄS MER

Blankett för klagomål på nedskräpning.

Frågor om e-tjänsten

Miljö- och byggnadsförvaltningen
mbn@uppvidinge.se
0474-470 00 (växel)

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnadsnämnden
mbn@uppvidinge.se