Aktivitet utanför fritidshemmet

LÄS MER

Om ett barn, som är inskrivet i fritidshem i Uppvidinge kommun, deltar i verksamhet utanför fritidshemmet kan barnet inte samtidigt ha placering i fritidshemmet. Personal ansvarar inte för barnet då det befinner sig i annan verksamhet.

Detta innebär att vårdnadshavare ansvarar för barnet under den tid barnet lämnar fritidshemmet till det återkommer dit, oavsett om barnet går själv från fritidshemmet eller inte.