Aktivitet utanför fritidshemmet

LÄS MER

Om ett barn, som är inskrivet i fritidshem i Uppvidinge kommun, deltar i verksamhet utanför fritidshemmet kan barnet inte samtidigt ha placering i fritidshemmet. Personal ansvarar inte för barnet då det befinner sig i annan verksamhet.

Detta innebär att vårdnadshavare ansvarar för barnet under den tid barnet lämnar fritidshemmet till det återkommer dit, oavsett om barnet går själv från fritidshemmet eller inte.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten