Värmepumpsanläggning - anmälan

LÄS MER

Värmepumpar som utnyttjar mark (berg eller jord), grundvatten eller ytvatten som värmekälla är anmälningspliktiga.

Vid anmälan ska situationsplan bifogas där det framgår fastighetsgränser samt byggnader. Detta kartunderlag kan beställas från kommunen eller hämtas från Lantmäteriet.

Lantmäteriet: Min karta

Det är viktigt att du anmäler i god tid innan värmepumpen anläggs.

Frågor om e-tjänsten

Miljö- och byggnadsförvaltningen
mbn@uppvidinge.se
0474-470 00 (växel)

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnadsnämnden
mbn@uppvidinge.se