Lotteri - ansökan och redovisning

LÄS MER

Redovisning görs snarast efter sista vinstutlämningsdag. Kostnader som kan tas med är de som endast är hänförliga till lotteriet.

Skänkta vinster ska tas med i redovisningen och redovisning för lotteriet ska vara skilt från föreningens övriga räkenskaper.

Redovisning sker till lotterikontrollant. 

Frågor om e-tjänsten

Kultur- och fritidsförvaltningen
kulturochfritid@uppvidinge.se
0474-470 00

Personuppgiftsansvarig

Kultur- och fritidsförvaltningen
kulturochfritid@uppvidinge.se