Byte av språk - ansökan

LÄS MER

Efter samtal mellan klassföreståndare, språklärare, elev och vårdnadshavare fattas beslut om att språkbyte ska ske. Vårdnadshavaren undertecknar blanketten och ger sitt godkännande.