Byte av språk - ansökan

LÄS MER

Efter samtal mellan klassföreståndare, språklärare och elev samt vårdnadshavare fattas beslut om att språkbyte ska ske. Vårdnadshavaren undertecknar blanketten och ger sitt godkännande.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten