Startbidrag till förening - ansökan

LÄS MER

Nystartade föreningar eller föreningar som varit vilande i minst tre år kan ansöka om startbidrag.

Till ansökan bifogas föreningens stadgar samt föreningens protokoll med utvisande av vald interimsstyrelse.