Startstöd till förening eller sektion

LÄS MER

Nystartade  sektioner, föreningar eller föreningar som varit vilande i minst tre år kan ansöka om startstöd.

Till ansökan bifogas föreningens stadgar samt föreningens protokoll med utvisande av vald interimsstyrelse.