Investeringsstöd till fritidsföreningar

LÄS MER

Fritidsföreningar kan ansöka om investeringsstöd.

Frågor om e-tjänsten

Kultur- och fritidsförvaltningen
kulturochfritid@uppvidinge.se
0474-470 00

Personuppgiftsansvarig

Kultur- och fritidsförvaltningen
kulturochfritid@uppvidinge.se