Stöd till kulturförening - ansökan

LÄS MER

Till ansökan ska även följande information bifogas:

  • Verksamhets- och ekonomisk berättelse, revisionsberättelse för föregående år
  • Verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår
  • Årsmötesprotokoll

Frågor om e-tjänsten

Kultur- och fritidsförvaltningen
kulturochfritid@uppvidinge.se
0474-470 00

Personuppgiftsansvarig

Kultur- och fritidsförvaltningen
kulturochfritid@uppvidinge.se