Stöd för drift anläggningar och lokaler, fritidsföreningar

LÄS MER

Ansök om stöd för anläggningar och lokaler.

Frågor om e-tjänsten

Kultur- och fritidsförvaltningen
kulturochfritid@uppvidinge.se
0474-470 00

Personuppgiftsansvarig

Kultur- och fritidsförvaltningen
kulturochfritid@uppvidinge.se