Uppstart/avslutad/egenkontroll av servering eller detaljhandel med folköl - anmälan

LÄS MER

Du behöver inte serveringstillstånd för att servera eller sälja folköl men du måste anmäla verksamheten hos den kommun där försäljningen sker.

Servering av folköl

Servering av folköl är tillåten om det sker i en lokal som är godkänd som livsmedelslokal enligt livsmedelslagen och där mat samtidigt serveras.

Den som bedriver servering av har anmälningsskyldighet vilket innebär att han/hon ska anmäla verksamheten hos den kommun där försäljningen sker.

Varje företag som bedriver servering av folköl ska utöva särskild tillsyn över folkölserveringen. För denna tillsyn ska företaget ta fram och tillämpa ett egentillsynsprogram. Programmet ska i ett dokument beskriva vilka rutiner som skall tillämpas vid försäljning av folköl för att minimera antalet överträdelser av försäljningsbestämmelserna.

Vid servering av folköl ska egentillsynen inriktas på att servering inte sker till underåriga eller till märkbart berusade gäster samt att ordning och nykterhet råder på stället.

Detaljhandel med folköl

Detaljhandel med folköl är tillåten om det sker i en lokal som är godkänd som livsmedelslokal enligt livsmedelslagen och där det också säljs mat.

Den som bedriver detaljhandel med folköl har anmälningsskyldighet vilket innebär att han/hon ska anmäla verksamheten hos den kommun där försäljningen sker.

Varje företag som bedriver detaljhandel med folköl ska utöva särskild tillsyn över folkölsförsäljningen. För denna tillsyn ska företaget ta fram och tillämpa ett egentillsynsprogram. Programmet ska i ett dokument beskriva vilka rutiner som ska tillämpas vid försäljning av folköl för att minimera antalet överträdelser av försäljningsbestämmelserna.

Vid försäljning av folköl ska egentillsynen inriktas på att försäljning inte sker till underåriga eller till märkbart berusade kunder.

Den omedelbara tillsynen över efterlevnaden av bestämmelserna om detaljhandel/servering av folköl utövas av kommunen och polismyndigheten. Kommunens uppgift är också att ge information, rådgivning och kontrollera tillsynsprogram.

Uppvidinge kommun tar inte ut någon avgift för anmälan om detaljhandel eller servering av folköl. Kommunen tar däremot ut en årlig tillsynsavgift på 500 kronor.