Brister enligt enkelt avhjälpta hinder - anmälan

LÄS MER

Enligt Plan- och bygglagen kap 17, § 21a ska enkla hinder undanröjas när det gäller allmänna platser samt publika lokaler. Med den här blanketten kan en anmälan göras om objekt med sådana brister upptäcks.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten