Brister enligt enkelt avhjälpta hinder - anmälan

LÄS MER

Enligt Plan- och bygglagen kap 17, § 21a ska enkla hinder undanröjas när det gäller allmänna platser samt publika lokaler. Med den här blanketten kan en anmälan göras om objekt med sådana brister upptäcks.