Försäljning av tobak, e-cigaretter och tobaksfria nikotinprodukter - ansökan/anmälan

LÄS MER

Försäljning av tobaksvaror kräver tillstånd.

Försäljning av e-cigaretter och tobaksfria nikotinprodukter är anmälningspliktigt. Egenkontrollprogram ska finnas för försäljningen.

Mer information om gällande regler finns hos Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndigheten

Se även dokumentet ”Vägledning och information för egenkontroll” i blankettmenyn.

Handläggning och tillsyn av tobaksärenden i Uppvidinge kommun utförs av Växjö kommun.

Handlingar i tobaksärenden som skickas med post ska ändå skickas till Uppvidinge kommun, som har ansvar för arkiveringen – se kontaktuppgifter på blanketterna. Det är också Uppvidinge kommun som tar ut avgift för tillsyn och handläggning av tillstånd för tobak.

Frågor om e-tjänsten

Miljö- och byggnadsnämnden
mbn@uppvidinge.se
0474-470 00

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnadsnämnden
mbn@uppvidinge.se