Dricksvattenanläggning - anmälan och registrering

LÄS MER

En dricksvattenanläggning ska vara registrerad hos miljö- och byggnadsnämnden om vattentäkten försörjer minst 50 personer med dricksvatten eller tillhandahåller 10 m3 dricksvatten eller mer per dygn.

Vattentäkten ska också vara registrerad om vattnet används till beredning av livsmedel eller dryck i ett livsmedelsföretag.