Livsmedelsanläggning - anmälan och registrering

LÄS MER

En verksamhet får påbörjas två veckor efter det att denna anmälan kommit in till kontrollmyndigheten.

Observera att bygglov krävs för vissa åtgärder, t.ex. vid nybyggnation, tillbyggnad, ändrad användning av lokal, uppförande av skyltar, plan och parkeringsplatser.

  • Försäljning av tobak kräver särskilt tillstånd.
  • Försäljning av folköl, e-cigaretter eller tobaksfria nikotinprodukter kräver särskild anmälan.

Kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen för mer information.