Livsmedelsanläggning - anmälan och registrering

LÄS MER

En verksamhet får påbörjas två veckor efter det att denna anmälan kommit in till kontrollmyndigheten.

Observera att bygglov krävs för vissa åtgärder, t.ex. vid nybyggnation, tillbyggnad, ändrad användning av lokal, uppförande av skyltar, plan och parkeringsplatser.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten