Ändring/upphörande av livsmedelsanläggning - anmälan

LÄS MER

Vid ändring eller upphörande av livsmedelsanläggning ska anmälan skickas in.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten