Begäran om registerutdrag

LÄS MER

Dataskyddsförordningen ger enskilda rätt att begära registerutdrag där man kan se vilka personuppgifter som en nämnd behandlar och information om varför och hur personuppgifterna hanteras. På Integritetsskyddsmyndighetens hemsida kan du läsa mer om registerutdrag. Det är endast möjligt att begära registerutdrag genom ifylld fysisk blankett från Uppvidinge kommunkoncerns nämnder och styrelser.