Anmälan om olägenhet

LÄS MER

Denna blankett avser en anmälan du kan göra till miljö- och byggnadsförvaltningen om du upplever problem med industribuller, grannbuller, inomhusmiljö, skällande hundar eller annan olägenhet. Det påskyndar handläggningen om du fyller i formuläret så noggrant som möjligt.

Viktigt att känna till innan du gör en anmälan om olägenhet

Innan du skickar in din anmälan ska du ha tagit kontakt med fastighetsägaren, hyresvärd eller bostadsrättsförening, den verksamhet eller den person som orsakar olägenheten. Det ska du göra eftersom det är fastighetsägaren som är ansvarig för fastigheten och ska ha haft möjlighet att undersöka och åtgärda, eller hitta en lösning för problemet, det vill säga olägenheten. Om det gäller industribuller, grannbuller, skällande hundar eller något sådant, är det personen/verksamhetsutövaren som du kontaktat för att påpeka störningen som ska ha möjlighet att hitta en lösning på problemet.

Vad händer efter att jag gjort en anmälan om olägenhet?

Vi kommer att kontakta dig inom några veckor och berätta hur vi kommer att gå vidare med din anmälan. I samband med din anmälan kan vi behöva kontakta fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren för mer information. När vi kontaktar dig kan vi behöva kompletterande information och eventuellt boka in en inspektion.

Frågor om e-tjänsten

Miljö- och byggnadsförvaltningen
mbn@uppvidinge.se
0474-470 00 (växel)

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnadsnämnden
mbn@uppvidinge.se