Anmälan om driftstörning i verksamhet

LÄS MER

Inträffar i verksamheten en driftsstörning eller liknande händelse som kan leda till olägenheter för människors hälsa eller miljön, ska verksamhetsutövaren enligt 6 § förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll omgående underrätta tillsynsmyndigheten om detta.

Frågor om e-tjänsten

Miljö- och byggnadsförvaltningen
mbn@uppvidinge.se
0474-470 00 (växel)

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnadsnämnden
mbn@uppvidinge.se