Bedriva enskild förskoleverksamhet/barnomsorg - ansökan

LÄS MER

Enligt Skollagen 2 kap 7 § kan du ansöka om tillstånd och godkännande om att bedriva enskild förskoleverksamhet och/eller skolbarnsomsorg.