Anmälan om miljöfarlig verksamhet

LÄS MER

Anmälan om miljöfarlig verksamhet

Med miljöfarlig verksamhet avses, enligt 9 kap. miljöbalken, all användning av mark, byggnader eller anläggningar som på ett eller annat sätt innebär utsläpp till mark, luft eller vatten och som kan påverka människors hälsa eller miljön. Miljöbalkens bestämmelser gäller för både stora och små miljöfarliga verksamheter. Om en verksamhet bedöms som miljöfarlig betyder detta att det kan finnas en risk för påverkan på människors hälsa eller miljön.

Syftet med anmälningsplikt är att miljö- och byggnämnden ska få tillfälle att bedöma miljöeffekterna av verksamheten i förväg, till exempel om platsen för verksamheten är lämplig, hur omgivningen kommer att störas, och om de planerade försiktighetsåtgärderna är tillräckliga. 

Dessutom ska de som berörs, till exempel grannar, få tillfälle att tala om vad de tycker.

Frågor om e-tjänsten

Miljö- och byggnadsförvaltningen
mbn@uppvidinge.se
0474-470 00 (växel)

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnadsnämnden
mbn@uppvidinge.se